Toimintasuunnitelma kaudelle 2021 - 2022

Suomen Senaatti on vahva suhdetoimintajärjestö, jonka tarkoituksena on tukea nuorkauppakamaritoimintaa Suomessa sekä ylläpitää ystävyyttä jäsentensä kesken.

 Suomen Nuorkauppakamarit ry ja Suomen Senaatti ry ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka avulla turvataan toiminnan jatkuvuus ja linjakkuus molempien järjestöjen johdon vaihtuessa vuosittain. Yhteisenä tahtotilanamme on osoittaa näiden kahden järjestön toimivan yhdessä tulevaisuutta rakentaen. Molemmin puolinen tahtotila on toteuttaa yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla ja seurata asioiden kehittymistä mahdollisimman tiiviisti. 

Toiminta

Yhteistyö Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kanssa tulee näkymään mm. 

  • Suomen Senaatti ylläpitää sähköistä online-jäsenrekisteriä (M-Files) yhteistyössä SNKK ry:n kanssa. 
  • SNKK:lla on oikeus käyttää Suomen Senaatin jäsentietoja JCI-tiedotukseen ja markkinointiin.
  • Senaatin puheenjohtaja osallistuu SNKK ry:n vuosi- ja vaalikokouksiin sekä mahdollisuuksien mukaan aluekokouksiin. 
  • Jokaiseen aluekokoukseen nimetään Senaatin lähettiläs osallistumaan kokoukseen sekä viemään Senaatin tervehdys kokoukselle. 
  • Jäsenistön osallistumista ko. kokouksiin pyritään aktivoimaan.
  • Senaatti jakaa perinteisen Senaatin palkinnon.
  • Senaatti pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan SNKK:n kansallisia projekteja.

Senaatin voimassa oleva strategia ulottuu vuoteen 2021 eli toimintakauden aikana on alkamassa uusi strategiakausi. Olemassa olevan strategian muuttamiseen ei ole tarvetta. 

Suomen Senaatin sääntömääräinen vuosikokous pidetään 19.-21.8.2022 Suomen Turussa. 

Perinteiden mukaisesti Senaatti huomioi merkkipäivää viettävät senaattorit.

Viestintä

Senaatin viestintäkanavat ovat nettisivusto www.suomensenaaatti.fi, Facebook JCI Senate in Finland, sähköinen uutiskirje, paperinen jäsenkirje MeSenaattori, Instagram jcisenatefi sekä Suomen Nuorkauppakamareiden sidosryhmä- ja jäsenlehti Johtajan Senaatinpalsta. 

Jäsenistö

Tavoitteena on, että kaikki Suomen Senaatin jäsenet maksavat jäsenmaksun oikeuttaen Senaatin jäsenpalveluihin. Uudet senaattorit kontaktoidaan pikaisesti aktivoidaksemme heidät jäseniksi.

Puheenjohtajan teema

Puheenjohtaja toteuttaa nuorisolta tutuksi tullutta teemaa BFF, Best Friends Forever. Huolimatta aikaamme liittyvistä haasteista ystävyys säilyy. Ainakin toistaiseksi kontaktointi on siirtynyt perinteisten tapaamisten sijaan suurelta osin verkkoon. Kaiken perustana on kuitenkin halu pitää ystävistä kiinni ja yhdessä viihtyminen. Senaatti on elinikäinen linkki ystävien välillä, niin vapaalla kuin työelämässäkin.

Kansainväinen toiminta

Euroopan toiseksi suurimpana ja toiseksi vanhimpana järjestäytyneenä Senaattina haluamme näkyä myös kansainvälisessä toiminnassa painoarvomme mukaisesti. Jäseniä kannustetaan osallistumaan kansainvälisiin tapahtumiin ja hakeutumaan Euroopan Senaatin (ASE) virkoihin. Kaudella 2021 – 2022 Suomella on vahva edustus ASE:n hallituksessa. Valitettavasti korona-tilanne tulee heittämään edelleen varjonsa myös kauden 2021-2022 tapahtumiin eikä kellään ole varmuutta, missä laajuudessa tapahtumia tullaan järjestämään. 

Hallinto

Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, edellisen vuoden puheenjohtaja, kokouksessa valittava varapuheenjohtaja sekä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n asettama edustaja. Lisäksi hallituksen jäseneksi valitaan yksi uusi jäsen, perehtymään hallitustyöskentelyyn. 

Hallituksen toimihenkilöiksi kutsutaan puheenjohtajan erityisavustaja, talouspäällikkö, tiedotuspäällikkö sekä varapuheenjohtajan erityisavustaja. 

Senaatin hallituksen kokouksiin kutsutaan myös Senaatin strategiaa toteuttavat aluesenaattorit. 

Talous

Senaatin varoja käytetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan ja suurimmat menoerät ovat tiedotustoiminta sekä Nuorkauppakamareille jaettavat palkinnot. Toimintavuoden talousarvio noudattelee edellisten toimikausien talousarviota lisättynä 60-vuotishistoriikin kustannuksilla. Senaatti myös hallinnoi käyttötarkoitukseltaan sidotun Senaatin rahaston varoja (JCI Senate in Finland Rahasto). Näistä varoista on aikaisempaan tapaan suunniteltu jaettavaksi kulukorvauksia kansainvälisissä viroissa toimiville.

Senaatin kirjanpito, talouden seuranta ja taloudellinen raportointi on järjestetty kivakirjanpito.fi-palvelussa. Jäsenmaksulaskut lähetetään syksyn aikana postitse.

Tuotemarkkinointi

Suomen Senaatin Senaattori-tuotevalikoimaa ylläpidetään, markkinoidaan ja myydään jäsenistölle senaatin vuosikokouksessa sekä www-sivujen kautta. Suomen Nuorkauppakamarit ovat uusimassa www-sivujaan ja sivuille on tulossa myös toimiva verkkokauppa. Senaatin tuotteet saadaan sinne esille.

Toimintasuunnitelma 2021-2022 (.pdf)