Junior Chamber  International Senate in Finland r.y.

Suomen Senaatti perustettiin vuonna 1962, vain viisi vuotta Keskusliiton perustamisen jälkeen. Sen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi ekonomi Kurt Vasström Senaattori n:o 1521 Hangosta. Jäsenmäärä oli aloitettaessa alle parikymmentä henkilöä.

Parhaan tunnustuksen hyvästä ja ansiokkaasta työstä minkä Nuorkauppakamarijärjestö voi jäsenelleen antaa on senaattoriarvo. Se voidaan esittää myönnettäväksi normaalisti sen vuoden kuluessa, jolloin jäsen täyttää 40-vuotta. Edellytyksenä on, että hän on toiminut useita vuosia vastuunalaisissa nuorkauppakamaritehtävissä. Esityksen arvonimen myöntämiseen tekee joko Keskusliiton tai jäsenyhdistyksen hallitus. Arvonimen myöntää lopullisesti JCI:n puheenjohtaja kansallisen puheenjohtajan esityksestä.

Senaatin jäsenet, jotka eivät enää ole nuorkauppakamarin jäseniä, ovat kutsusta oikeutettuja osallistumaan Keskusliiton tai sen jäsenyhdistysten jäsenille tarkoitettuihin tilaisuuksiin sekä pyynnöstä käyttämään niissä puhe- muttei äänivaltaa. Täten yli 40 vuotiaita Senaatin jäseniä ei voida enää valita muuhun Keskusliiton tai jäsenyhdistyksen tehtäviin kuin neuvoa-antavien elinten jäseniksi.

Vuonna 1996 jäsenmäärän lähestyessä jo 900 teki silloinen puheenjohtaja Harri Sandelin esityksen Oulun vuosikokoukselle Senaatin muuttamiseksi rekisteröidyksi yhdistykseksi. Tämä ehdotus myös hyväksyttiin kokouksessa. Alkuperäinen kaikki jäsenet henkilökohtaisesti tuntenut jäsenjoukko oli ikähaitariltaan kasvanut liian suureksi. Osa senaattoreista oli myös katsonut, että myönnetyn arvonimen vastaanottaminen oli viimeinen JC-toimi, eikä ollut kiinnostunut jäsenyysajan jälkeisestä siskos- ja veljespiiristä. Tämä oli tehnyt Senaatin hallintoa hoitavien työn raskaaksi ja myös rahaa kuluttavaksi. Palveluja kun oli tarjottu aina kaikille, myös niitä haluamattomille.

Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 11.8.1998. Rekisteröintiä seuraavassa vuosikokouksessa tehtiin päätös, että mm. tilikausi on vuosikokousten välinen aika, samoin kuin yhdistyksen puheenjohtajan toimikausi. Tästä syystä Martti Jaakkola asetti Jorma Sovisen hoitamaan virkaansa sääntömääräisen kokouksen päätteeksi 23.8.1998. Sääntöjä on sittemmin muutettu käytäntöä vastaavaksi niin, että toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja tilikausi on 1.7 – 30.6.

Jaana Salmen puheenjohtajakaudella 2010 – 2011 varapuheenjohtaja DP Tero J. Kauppinen teki yhdessä Snkk:n kanssa Quo vadis- tutkimuksen ”Mihin menet Nuorkauppakamari – ja mihin pitäisi mennä?”

Tero J. Kauppisen puheenjohtaja kaudella 2011 – 2012 Suomen Senaatille vuosikokouksessa hyväksyttiin sen ensimmäinen strategia kolmivuotiskaudeksi. Strategian tavoite oli toteuttaa niitä toiveita, jotka Quo vadis-tutkimuksessa jäsenistö toivoi. Keskeinen tavoite oli vuorovaikutuksen lisääminen nuorkauppakamarilaisten ja senaattoreiden kesken.

Tapio Sompin puheenjohtaja kaudella 2013 – 2014 vuosikokouksessa Senaatille vahvistettiin uusi strategia ja toiminta tapa kolmivuotiskaudeksi vuorovaikutuksen lisäämiseksi, jota kannustetaan uudella Senaatin Vuorovaikutuspalkinnolla. Vuosikokouksessa päätettiin myös, että Senaatin jäsenen täyttäessä 80 vuotta, on hän sen jälkeen vapaa jäsenmaksuista.

Senaatin vuosikokouksessa Kokkolassa 16.8.2015 päätettiin, että jatkossa MeSenaatin rahaston hallinnosta vastaa Senaatin hallitus. Samassa vuosikokouksessa Senaatin hallitukselle annettiin valtuudet neuvotella rahasto yhteistyöstä Snkk:n hallinnoiman JCI Foundation`n kanssa.

Yhdistysrekisterin hyväksymissä säännöissä senaatin tarkoituksena on ”tukea nuorkauppakamaritoimintaa Suomessa sekä ylläpitää ystävyyttä jäsenten kesken”.